• Inici>
  • Condicions de compra

Condicions de compra

1. AVÍS LEGAL

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini dormitum.cat pertanyen a Dormitum, SL. (d'ara endavant DORMITUM), amb domicili al Pg. de la Generalitat, 18 de Banyoles (CP 17820), telèfon +34 972 57 32 62, correu electrònic info@dormitum.com i NIF B55059711.

2. REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per poder realitzar una comanda ha de tenir almenys 18 anys i ser localitzable via telefon.

Per realitzar una comanda ho pot fer afegint productes al cistell, confirmant la comanda i seguint els passos que s'indiquen a la cistella, al nostre correu electrònic info@dormitumc.om o bé a través del nostre telefon d'atenció al client +34 972 57 32 62.

La compra s'ha de realitzar a través del país/regió de la web, coincidint amb el país/regió de la direcció d'entrega del material.

 No s'acceptaran comandes realitzades a través de qualsevol altre via.

Un cop acceptada la seva comanda es procedirà a demanar el material als nostres proveïdors i en el termini màxim aproximat indicat a la web per cada un dels productes, se li farà arribar a casa seva. En cas que els productes tinguin terminis d'entrega diferents, prevaldrà el de la data més tardana.

3. PREUS

Els preus indicats a la nostra pàgina web son amb iva inclòs. 

Excepcionalment els preus dels productes mostrats a la pàgina web de Dormitum podrien estar especificats de manera errònia. Si es donés aquest cas i ja s'hagués confirmat la comanda, se li comunicarà l'error tant aviat com sigui detectat amb la fi d'emetre una nova confirmació de comanda. En el cas que el preu sigués molt superior, vostè podrà anular la seva comanda, reemborsant-li qualsevol quantitat que ens hagués pagat.

 

4. PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1. Targeta Crèdit: Podrà realitzar el seu pagament al instant de manera totalment segura amb el nostre servei de cobrament directe amb el TPV online del Banc Sabadell.

- Totes les transaccions que s’efectuïn a través del Banc Sabadell tindran les millors garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i establiments comercials i les seves entitats adquirents.

- Implementa l’SSL (secure sockets layer) a totes les comunicacions, la qual cosa impedeix la intercepció de la informació per tercers. Per tant, s’assegura la confidencialitat en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.

4.2. Transferència Bancaria:

Pot pagar a través de transferència bancària abans de 4 dies, indicant en el concepte el número de comanda, a un d'aquests 2 números de compte:

Caixa Bank
IBAN: ES91 2100 4349 4402 0004 1556
SWiFT: CAIXESBBXXX

Banc Sabadell
IBAN: ES46 0081 0097 2200 0133 6737
BIC: BSAB ESBB"

 

4.3. Finançament amb Sabadell Consumer: El finançament requereix una quantitat mínima de 400€

""Oferta de Finançament subjecte a l'aprovació de Sabadell Consumer Finance S.A.""

Terminis de Finançaments disponibles:

- Mensualitats de 6, 9 i 12 mesos sense interessos. - Interessos subvencionats per Dormitum.

- Mensualitats de 18, 24, 30 i 36 de consultar el tipus d'interès amb Dormitum.
- Import mínim 400 euros.

 

5. ENTREGA DE PRODUCTES

 

Els terminis aproximats de lliurament, els pot consultar des de la fitxa de cada un dels productes.

El termini de lliurament s'inicia per pagament a:

Targeta de crèdit: a partir de la confirmació de la comanda.

Transferència bancària: a partir de el moment que a Dormitum li sigui confirmat l'abonament en compte.

Sabadell Consumer: a partir de el moment en que Sabadell Consumer Finance S.A. accepti el finançament, prèvia recepció i verificació de tota la documentació requerida.

 


Els terminis son expressats en dies laborables de dilluns a divendres, excepte festius locals tant del lloc d'entrega com del lloc de sortida.


Abans de l'entrega el transportista es posarà en contacte amb vostè per concretar el dia i la hora d'entrega. Per els articles petits no se l'avisarà, però en cas que no es trobi en el domicili en el moment de l'entrega se li deixarà un avís amb un número de telefon i tindrà dos opcions: concretar un altre dia d'entrega o bé anar-lo a recollir al lloc que se li indiqui.


El transport de les comandes estarà cobert per una assegurança del 100% del seu valor. En cas que l'enviament presenti desperfectes deguts al mateix, s'hauran d'indicar a l'albarà del transportista. No s'admetran reclamacions desprès de 24 hores de la recepció del producte i/o productes.


Les reclamacions per desperfectes en el transport s'hauran de comunicar a Dormitum durant el termini indicat. Recordi no llençar l'embalatge dels productes fins haver comprovat que es troben en perfecte estat i haver verificat que tots els productes coincideixen amb el que va demanar.

En cas de desacord amb l'agencia de transports, li recomanem que es posi en contacte amb Dormitum.

Els articles els seran entregats i instal·lats a l'interior del domicili especificat a la comanda.

6. SERVEI DE RETIRADA

En el cas que hagués contractat el servei de retirada de productes vells, els dies posteriors a la comanda, Dormitum li confirmarà a través de correu electrònic, si es possible la retirada a la seva zona, en cas de ser així, el dia de l'entrega, el transportista s'endurà els productes equivalents als entregats, per tant haurà de tenir-los degudament desmuntats i llestos per la seva retirada.


Aquest servei no inclou retirada d'altres materials de descans addicionals ni peces de mobiliari com per exemple capçals, peus i estructures de qualsevol tipus, com tampoc transportar-los a un altre domicili, ja que els materials recollits seran llençats on els correspongui.


Nota: Els articles petits no tenen servei de recollida dels vells com tampoc instal·lació ni muntatge.

 

7. SERVEI ESPECIAL ENTREGA I/O RETIRADA
El servei de transport no està autoritzat a pujar o baixar material per l'exterior, com tampoc utilitzar  cap tipus de mecanisme per pujar o baixar el material per l'escala o altres espais interiors de la vivenda. Es de la seva responsabilitat comprovar que els articles es podran instal·lar en el lloc indicat o retirar-los fins al carrer.


Per contractar un servei especial, es podrà fer enviant un correu electrònic a info@dormitum.com i el preu del servei li serà comunicat a través de la mateixa via.

Ambdós serveis només es podran contractar durant la realització de la comanda i en cap cas, durant l'entrega.

 

8. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES
Per qüestions d'higiene, els articles de descans no admetran canvis o devolucions desprès d'haver-se retirat la funda de plàstic i els de mides especials tot i no haver-se retirat l'embolcall, excepte aquells que presentin defectes de fabricació.

La devolució s'haurà d'efectuar en el seu embolcall original en un termini màxim de 14 dies, a comptar des de  la recepció del material.

L'abonament s'efectuarà en un termini de 15 dies a comptar des de la recepció del material retornat.
Qualsevol despesa produïda per la devolució, si aquesta es aliena a Dormitum l'assumirà el client.

En cas de que se li envii un producte que no havia demanat, s'haurà de posar en contacte amb Dormitum i guardar el producte en bones condicions, fins que Dormitum li realitzi el canvi o li reculli el producte i li aboni la quantitat satisfeta per la seva comanda.

9.TRANSPORT  (Veure les condicions en cada fitxa de producte)

Les despeses d'enviament de somiers i matalassos per Espanya (península i balears) són gratuïtes sempre i quan el seu valor sigui superior a 400€.

Per a la resta de productes el preu s'estipula automàticament segons pes i destinació.


Per múltiples entregues o per enviaments a fora de la península Espanyola i balears consultar preus del transport a través del nostre correu electrònic info@dormitum.com o al nostre telefon d'atenció al client +34 972 57 32 62.

10. GARANTIA

Les condicions de garantia pròpies de cada marca.

 

11. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de DORMITUM o de terceres persones amb qui DORMITUM ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web.

DORMITUM difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis.

DORMITUM adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de DORMITUM.

 

12. RESPONSABILITAT SOBRE EL CONTINGUT
L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia.

DORMITUM no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts.

Les referències que es presenten a www.dormitum.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte.

DORMITUM no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

DORMITUM declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta plana web.

La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. DORMITUM no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per DORMITUM.

 

13. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal DORMITUM informa que les dades personals recollides des d'aquesta plana web seran enregistrades en un fitxer, i només seran objecte de tractament per l'enviament del material encomanat i per enviar documentació de tipus informatiu o publicitari propis de Dormitum.

Autorització per enllaçar  (www.dormitum.cat)
Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

 

14. FORÇA MAJOR

Dormitum es compromet a fer tot el possible per complir les obligacions del Contracte.
En qualsevol cas no ens fa responsable dels retards o incompliments en el cas que siguin de força major. Si es produís qualsevol dels dos casos, el compliment dels mateixos es realitzaria tant aviat com sigues possible.

 

15. LLEI APLICABLE

En el cas que es produís un desacord entre les parts, es faria el possible per resoldre'l de manera eficient. Si això no fos possible i es volguessin interposar accions legals, s'hauria de fer a Espanya, aplicant la llei espanyola.


16. CONDICIONS GENERALS
La no exigència de compliment d'alguna d'ambdues parts de qualsevol terme d'aquest contracte, no  implica una renuncia del terme. Això no afectarà de cap manera el dret a la part de fer complir l'esmentat terme amb posterioritat, com tampoc implica en cap cas l'anul·lació del contracte.

La invalidesa d'una part o de la totalitat de qualsevol de les clàusules del Contracte no afectarà a la validesa ni al compliment de les clàusules restants.

Whatsapp